Toarpshus AB

Våra bostäder

Våra lägenheter hittar du i orterna Dalsjöfors, Gånghester, Dannike, Rångedala, Äspered och Målsryd.

Grundkrav för alla avtalstecknare

  • Man ska ha fyllt 18 år.
  • Man skall inte ha några betalningsanmärkningar de senaste 12 månaderna.
  • Man skall inte ha några hyresskulder, eller andra betydande skulder.
  • Man skall ha goda boendereferenser från sin tidigare hyresvärd.
  • Man ska ha närvarat vid visning av lägenhet innan man erbjuds teckna avtal.

Avtalstyper

  • Tillsvidareavtal för lägenhet, lokal och p-plats. Vid tecknande av avtal förlorar man sina köpoäng och får istället bygga upp boendepoäng från avtalsstarten.

Uppsägningstid för våra avtal

  • Lägenhet 3 månader, vid dödsfall minst 1 månad
  • Trygghetsboende 3 månader, vid dödsfall minst 1 mån 
  • P-plats, 1 månad
  • Lokal, enligt hyreskontrakt
Kommuner
Län
Västra Götalands län
Copyright © 2018 Ousama Mardini.