Ramunderstaden

För hyresgäster

Den blivande hyresgästen ska ha fyllt 18 år vid hyresavtalets upprättande.

Den blivande hyresgästen ska kunna betala hyran för den sökta lägenheten. Ett riktmärke vid all uthyrning är att den sökandes bruttoinkomst ska uppgå till 3 gånger hyran för det aktuella hyresobjektet/hyresobjekten. Om kraven på godtagbar inkomst inte uppfylls kan man ändå bli hyresgäst hos Ramunderstaden om sökande kan uppvisa en godkänd borgen eller annan hyresgaranti.

Alla skulder till Ramunderstaden och andra hyresvärdar måste vara reglerade innan hyresavtal kan tecknas.

Om den sökande har flera eller större betalningsanmärkningar, eller andra skulder som kan påverka förmågan att betala hyran, görs en bedömning utifrån det enskilda fallet.

Tidigare boenden ska vara störningsfria.

 

Bostadsområden

 

Län
Östergötlands län
Copyright © 2018 Ousama Mardini.