Amasten

För att stå i kö kontakta:

Områdesansvarig

Hos Amasten är alla välkomna att söka bostad.

För att bli aktuell i urvalet för en specifik lägenhet krävs lämnad intresseanmälan via vår hemsida. Intressenter som lämnat uppenbart oriktiga uppgifter i sin intresseanmälan stryks. Observera att du inte kan påverka rangordningen genom att ringa till oss. Vi har inget förturssystem för trångboddhet, separationer eller liknande. Kreditupplysning genomförs alltid i samband med din ansökan.

För att bli aktuell som hyresgäst hos oss gäller följande:

För att hyra en bostad av oss krävs det att du ska vara myndig, du ska ha fyllt 18 år.

Du skall ha en godtagbar inkomst i form av lön, sjuk- eller ålderspension, studiemedel från CSN, garanterad etableringsersättning eller ersättning från arbetslöshetskassan. Vi vill att din årsinkomst före skatt som lägst är cirka tre gånger årshyran (eventuellt bostadsbidrag räknas in).

Saknar du fast inkomst kan uthyrning endast aktualiseras om en kompletterande och godtagbar säkerhet i form av deposition eller godkänd borgensman kan presenteras.

Du har inga betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.

Du har goda boendereferenser eller andra godtagbara referenser.

Antal personer i hushållet skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek, planlösning och tekniska lösningar. För att förhindra osunda boendeförhållanden begränsar vi därför antalet boende i lägenheten enligt följande:

1 rok max två personer

2 rok max tre personer

3 rok max fyra personer

4 rok max sex personer

5 rok max åtta personer

6 rok max åtta personer

Om du erbjuds en bostad och redan har ett förstahandskontrakt hos annan värd måste du säga upp detta avtal innan du kan tillträde din nya lägenhet. Att detta är gjort skall du styrka genom att visa upp det uppsagda kontraktet för oss. Om du söker och erbjuds en bostad och idag äger din bostad (bostadsrätt, fastighet) måste du sälja den.

Län
Blekinge län
Skåne län
Södermanlands län
Värmlands län
Västmanlands län
Västra Götalands län
Örebro län
Östergötlands län
Copyright © 2018 Ousama Mardini.