Victoria Park AB

Vår uthyrningspolicy

 

I vår strävan att skapa trivsamma och attraktiva bostadsområden med nöjda hyresgäster arbetar vi efter en gemensam uthyrningspolicy.

Victoria Park eftersträvar en blandad hyresgästsammansättning, det vill säga både äldre och yngre, studerande, arbetande, barnfamiljer och pensionärer. Detta innebär att vi förbehåller oss rätten att fritt välja bland våra sökande till lediga lägenheter. Vi ser varje uthyrning som starten på ett långt hyresförhållande.

Vi ser gärna att du som redan är hyresgäst vill bo kvar hos oss. Därför kan du få förtur till lediga lägenheter, i första hand inom samma stad där du bor idag. Välkommen till Victoria Park.

Grundkrav
Du (sökande/medsökande) ska ha fyllt 18 år och personligen närvara på visningen av lägenheten.

Du ska ha en fast inkomst så att du kan betala din hyra. Inkomsten är baserad på arbete, pension eller studiemedel och ska kunna styrkas med validerade intyg. Har du inte tillräcklig inkomst godkänner vi borgensman i vissa av våra områden. Om du är studerande önskar vi ha en kopia av antagningsbeskedet från högskola eller universitet.

Vi gör en rutinmässig kreditupplysning på alla sökande. Denna får inte visa på betalningsanmärkningar, skulder eller andra för boendet negativa referenser.

Positiva referenser från tidigare hyresvärdar stärker avsevärt dina chanser i urvalsprocessen.


Bedömningen av inkomsten som godtagbar grundas på Konsumentverkets riktlinjer där cirka 1/3 av inkomsten efter skatt bör kunna gå till bostadshyra.

För att undvika trångboddhet i boendet ska antalet personer som bor i lägenheten vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek, inredning och utrustning. Vi utgår från följande normer vid uthyrning; 1 rok: max två personer, 2 rok: max tre personer, 3 rok: max fyra personer, 4 rok: max fem personer, 5 rok: max sex personer.

Län
Blekinge län
Kronobergs län
Skåne län
Södermanlands län
Västra Götalands län
Örebro län
Östergötlands län
Copyright © 2018 Ousama Mardini.