KREBO

Intresseanmälan för våra Studentbostäder i Karlskrona

Intresseanmälan för våra Marklägenheter i Karlshamn

Intresseanmälan för våra Studentbostäder i Karlstad

Intresseanmälan för våra Studentbostäder i Kristianstad

Intresseanmälan för våra Studentbostäder i Lund

Intresseanmälan för våra Marklägenheter i Olofström

Intresseanmälan KREBO's Bostäder Trollhättan

Intresseanmälan för våra Studentbostäder i Växjö

Är du intresserad av att hyra en av våra studentbostäder i Karlskrona så kan du skicka en intresseanmälan till oss via formuläret nedan.
Om du uppfyller de krav som är listade nedan så placeras du i vår interna bostadskö.

Turordningen för vår bostadskö baseras på ansökningsdatum, där de som har stått längst i kön blir erbjudna lägenheter först. När lediga lägenheter dyker upp kontaktar vi de personer som stått längst i kö via e-post, och den som först tackar ja blir erbjuden ett kontrakt såvida den uppfyller våra krav.

De som erbjudits lägenhet men inte svarat först, eller tackat nej till den erbjudna lägenheten, erbjuds i stället att behålla sin plats i kön. Samtliga köande får även efter tre månader frågan om de vill stå kvar i vår kö, och de som inte svarar inom en vecka mister dock sin plats i kön och behöver då göra en ny intresseanmälan.

Följande krav måste uppfyllas av dig som vill hyra studentlägenhet av oss:
 

  • Du ska ha fyllt 18 år.
  • Du ska ha möjlighet att betala hyran med den inkomst du har.
  • Du får inte ha betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogdemyndigheten.
  • Du är införstådd med och accepterar att vi tar kreditupplysning på dig som söker bostad.
  • Du ska kunna uppvisa lämpliga referenser om så krävs, och godkänner i så fall att vi kontaktar dessa.
  • Du är införstådd med och accepterar att du för att teckna hyreskontrakt för studentlägenhet även behöver teckna avtal om hyresgaranti med vår samarbetspartner Liveable AB, till en engångskostnad om 650 kronor.
  • Du skall vara antagen till eller student på högskola, universitet eller KY-utbildning.

 

För att teckna hyresavtal för studentlägenhet hos oss behöver våra hyresgäster inte längre en borgensman eller lämna en deposition om flera månadshyror. I stället krävs att alla blivande hyresgäster tecknar avtal om hyresgaranti med vår samarbetspartner Liveable AB, till en engångskostnad om 650 kronor. Läs mer i broschyren som du kan ladda ned via denna länk.

Hyresgarantin innebär i korthet att Liveable garanterar att hyresvärden får full ersättning för sina kostnader i fall du orsakar skador i lägenheten eller inte betalar hyran. Du är dock, precis som vanligt, fortfarande ansvarig för att betala hyran till hyresvärden i tid, samt att ta hand om din lägenhet under hyrestiden.  I de fall Liveable ersätter hyresvärden för kostnader som du orsakat/ansvarat för, så betalar du följaktligen kostnaderna för detta till Liveable, enligt de allmänna villkor för avtalet som du hittar via denna länk.

De personuppgifter som du lämnar i din ansökan/intresseanmälan kommer att behandlas av oss och våra samarbetspartners i den utsträckning som behövs för att kunna bedöma om du kan godtas som hyresgäst. I samband med detta efterfrågar vi även referenser, och genom att lämna uppgifter om dessa medger du även att uppgifter får inhämtas från dessa. Uppgifter kan också komma att inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter.

Du har rätt att en gång om året, utan kostnad, få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas.

Personuppgifterna om dig kommer bara att behandlas under den tid som din ansökan är aktuell. Detta innebär att samtliga personuppgifter om dig tas bort när du inte längre kvarstår som bostadssökande. Detta gäller också om din ansökan avslås. Om skälet till att din ansökan avslagits är att du inte kunnat godtas på grund av misskötsamhet i ett tidigare boende bevaras dock uppgifterna under tre månader efter avslagsbeslutet.

Län
Blekinge län
Kronobergs län
Skåne län
Värmlands län
Västra Götalands län
Copyright © 2018 Ousama Mardini.