Olofströmshus AB

Olofströmshus uthyrningspolicy

Då det gäller att söka en bostad i någon av våra fastigheter på Olofströmshus AB har vi beslutat att alla skall ha lika rätt och möjlighet.

Vår uthyrningspolicy följer hyreslagen och våra regler skall vara vägledande för en likabehandlande och väl fungerande uthyrning.

Bostadskö

När du registrerat dig i vår bostadskö har du möjlighet att boka de lägenheter som är bokningsbara på vår hemsida. Du erbjuds lägenheter utifrån din kötid.

Olofströmshus bostadskö bygger på registrering och bokning via vårt webbaserade bokningssystem LiViNG.

  • Från den dag du fyllt 16 år är det möjligt att registrera sig i vårt kösystem.
  • Saknas fullständigt personnummer kan du inte själv registrera dig i LIVING. Besök då vår kundmottagning så hjälper vi dig. Fullständigt personnummer krävs dock för kontraktsskrivning.

Grundkrav

För att hyra en lägenhet av Olofströmshus måste du ha registrerat dig i vår bostadskö. Vidare måste du uppfylla följande grundkrav:

  • Du skall ha fyllt 18 år för att teckna ett kontrakt.

  • Du skall inte ha någon hyresskuld.

  • Du skall ha goda referenser från tidigare hyresvärd.

  • Du skall ha god ekonomi utan allvarliga betalningsanmärkningar.

  • Hyran skall kunna betalas med den inkomst hushållet har. Det innebär regelbunden inkomst i form av anställning, pension, a-kassa, inkomst av kapital, studiemedel eller av Olofströms kommun styrkt försörjningsstöd.

  • Du som är egen företagare måste kunna uppvisa F-skattesedel, registreringsbevis samt annat bevis på tillräcklig betalningsförmåga.

Olofströmshus skall ha möjlighet att kunna göra en bedömning av din ekonomiska situation. Du som söker bostad hos Olofströmshus bör ha en hushållsekonomi där de totala nettoinkomsterna räcker till hyran och övriga skäliga kostnader enligt Konsumentverkets riktlinjer.

Om kraven på inkomst inte uppfylls har du ändå möjlighet att bli hyresgäst hos oss om vi bedömer att godkänd borgen kan accepteras.

Du måste godkänna att Olofströmshus tar en kreditupplysning.

Särskild hänsyn och förtur

Särskild hänsyn eller förtur i bostadskön kan medges utifrån vissa förutsättningar.

Särskild hänsyn för seniorlägenheter

Har du fyllt 55 år eller fått behovsprövning för denna typ av lägenhet från Olofströms kommun,  har du förtur till våra seniorlägenheter som du hittar på Fridaforsvägen 1 och Ljungrydavägen 3.

Förtur på grund av uppsägning eller behov av omflyttning

Ibland behöver Olofströmshus av olika skäl, till exempel ombyggnation, flytta på hyresgäster och då erbjuder vi berörda hyresgäster förtur till våra lediga lägenheter.

Vi lämnar förtur för nyanlända boende hos Migrationsverket i Olofströms kommun gentemot nyanlända boende hos Migrationsverket i andra kommuner.
Förturen gäller ej gentemot övriga sökande.

Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand får endast ske med Olofströmshus skriftliga medgivande och endast under begränsad tid. Ansökan om uthyrning i andra hand ska göras skriftligen till Olofströmshus tillsammans med en kopia på andrahandskontraktet. Under andrahandsuthyrningen är det du som hyresgäst som ansvarar för lägenheten och att hyran blir betald.

Hemförsäkring

Olofströmshus uppmanar dig som skall bosätta dig eller som bor hos oss att teckna hemförsäkring.

BostadDirekt
Objekt som läggs på BostadDirekt finns tillgängliga för bokning till dess att en intressent anmäler intresse för denna. Därefter försvinner objektet från sidan och ärendet behandlas av vår uthyrningspersonal. Väljer intressenten att senare tacka nej, publiceras objektet på BostadDirekt igen som ett ”nytt” objekt.

BostadsTorget
På BostadsTorget hamnar de objekt som är mest efterfrågade av våra kunder. Genom att de läggs på BostadsTorget ges också fler intressenter möjlighet att göra intresseanmälan. När objektet ligger ute på sidan kan du avläsa hur många intresseanmälningar som redan finns registrerade.
Från det att ett objekt läggs på BostadsTorget ligger det sen kvar sju dagar* från det att första intresseanmälan registrerats. Därefter försvinner objektet från sidan och ärendet behandlas av vår uthyrningspersonal. (*om sjunde dagen infaller en helgdag förlängs anmälningstiden och objektet publiceras till nästkommande vardag)

När det gäller tilldelning av lägenheter som ligger på BostadsTorget är det antalet köpoäng som avgör vem som blir erbjuden lägenheten. Tackar fler än en av intressenterna ja, går erbjudandet till den med högst poäng. Tackar den med flest poäng nej, går turen vidare till nummer två etc.

Handläggningstid och tillvägagång

För att bli erbjuden ett kontrakt hos oss krävs att du uppfyller vissa kriterier, se vår uthyrningspolicy. Handläggningstiden varierar beroende på aktuell situation men vi gör vad vi kan för att du ska få besked så snart som möjligt. Att blir erbjuden visning på en lägenhet är inte detsamma som att du är godkänd som kontraktsinnehavare.

Visning av lägenhet
Vi meddelar tid för visning via mail. Har du ingen mailadress kopplad till din profil kontaktar vi dig via telefon.
Därför är det viktigt att du ser till så dina kontaktuppgifter i LIVING är korrekta så vi kan få tag i dig.

Lägenheter som ligger på BostadsTorget visas för de fem intressenter med högst poäng. Om nummer ett till fem väljer att tacka nej till lägenheten och fler intressenter finns, går vi vidare bland intressenterna i turordningen.

Lämna svar innan sista svarsdatum
Ditt svar lämnar du på ”Mina sidor”. Om du svarar innan sista svarsdag spelar det ingen roll hur många gånger du tackar nej till ett erbjudande.

Om du däremot gjort två intresseanmälningar som du inte lämnat besked på innan sista svarsdag, kan du inte göra några intresseanmälningar på en månad. Därefter aktiveras du automatiskt och kan återigen göra intresseanmälningar på nya objekt.

Kontraktsskrivning

Om du tackar ja till det erbjudna objektet är det viktigt att vi får kontakt med dig så fort som möjligt efter sista svarsdatum. Vi söker dig via dina registrerade kontaktuppgifter men om vi inte kan nå dig kommer vi att gå vidare till andra intressenter. Se därför alltid till att du har rätt kontaktuppgifter på ”Mina sidor”.

Poängregler - så funkar det

Dina köpoäng använder du när du vill söka boende hos oss och du får dem genom att vara registrerad och aktiv i vårt kösystem.

Vid in- eller omflyttning förbrukar du dina intjänade poäng.
Vill du starta din poängräkning igen och fortfarande aktivt stå i vår bostadskö meddelar du oss vid kontraktsskrivning eller loggar du in på ”Mina sidor” och aktiverar din profil igen och du är hela tiden fri att när som helst söka nytt boende hos oss.

Flyttar du från oss får du med dig ett poäng per dag från din registreringstid/boendetid och kan använda dessa för framtida bruk. Detta ökar dina chanser för att hitta ett boende hos oss om du sen väljer att återvända.

Tänk på att hålla dig aktiv i vårt system! För att behålla dina poäng och din plats i vårt register räcker det dock med att du är inloggad en gång per år (räknas från senaste inloggningstillfället).

Med inloggning menas att du måste logga in på ”Mina sidor" eller via bostadsappen i din telefon för att det ska räknas som en registrering. Det räcker inte med att besöka hemsidan eller ha kontakt med kundmottagningen.

Om du uppdaterar din registrering och håller dig aktiv enligt reglerna kan du stå i kö så länge du vill utan krav på att du behöver söka några objekt. Den dag du sedan vill börja söka lägenheter kan köpoängen bli avgörande.

Observera att du som bor hos oss inte behöver tänka på något mer än att logga in och uppdatera dina uppgifter om du exempelvis byter mailadress eller telefonnummer.

Avregistrering av externa kunder
Loggar du inte
in på ”Mina sidor” på 12 månader tolkar vi det som att du inte längre är intresserad av att stå med i vårt register och avregistrerar dig. Du tappar då dina intjänade poäng men du kan när som helst registrera dig igen och samla poäng hos oss. Vill du registrera dig inom tre månader efter att du blivit borttagen måste du dock kontakta kundmottagningen så hjälper vi dig.

Observera! Alla aktiviteter så som registrering, profilering, intresseanmälningar och erbjudanden etc sköter du själv genom att logga in på ”Mina sidor” i vår app eller i LiViNG. 

Områden

Län
Blekinge län
Copyright © 2018 Ousama Mardini.