Svealandsbostäder - Hem

Regler för uthyrning

Följande regler gäller för bostadssökande och vid uthyrning av bostäder.

Bostadssökande

 1. Registrering som bostadssökande sker via formulär på Svealands hemsida eller via post.
  Kund som ej har tillgång till Internet kan få hjälp.
 2. Registrering kan ske från 18 års ålder.
 3. Från första registreringsdag börjar kundtid att räknas.
 4. Kundtiden är personlig och kan inte överlåtas.

Uthyrning

 1. Bostadssökande anmäler intresse på ledig bostad på hemsidan.
  Kund som ej har tillgång till Internet kan få hjälp.
 2. Kundtiden avgör placeringen där de med längst kundtid får ett erbjudande om att titta på bostaden.
 3. Bostadssökande kan tacka nej till tre erbjudanden inom en sexmånadersperiod.
  Tackar den bostadssökande nej en fjärde gång inom samma period, spärras han/hon från vidare intresseanmälningar de följande sex månaderna. Kundtiden berörs inte av detta.
 4. Kontrakt kan tecknas från 18 års ålder.
 5. När kontrakt tecknats nollställs kundtiden från och med kontraktets första giltighetsdag.
  Därefter räknas boendetid som kundtid utan krav på uppdatering var tolfte månad.
 6. När hyresgäst flyttar från bostaden avslutas boendetiden och nollställs till samma datum som avtalet upphör att gälla.

 

Kommuner
Län
Gävleborgs län
Copyright © 2018 Ousama Mardini.