Telge bostäder

Så fungerar det

För att söka en bostad behöver du kunna visa att du har en tillräcklig inkomst minst 6 månader från och med inflyttningsdatumet för lägenheten du söker. Du ska kunna visa ett anställningsintyg, som inte är äldre än 3 månader gammalt, för en tillsvidareanställning, provanställning eller en tidsbegränsad anställning. ”Timanställningar” eller ”intermittent” anställning kan inte användas för att styrka inkomster 6 månader framåt.

Allmänna krav

• ha fyllt 18 år, skriven i Sverige, nordisk medborgare, EU-medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd.
• ha en inkomst som gör att du klarar den aktuella hyran.
• vara en fysisk person utan anmärkningar från tidigare hyresvärd.
• inte ha betalningsanmärkningar. Har du betalat av eventuella skulder ska de ha betalats för mer än 12 månader sedan och inga nya skulder får ha uppkommit under denna period.
• inte äga en annan året-runt-bostad.

Inkomst

När du erbjuds eller önskar byta en lägenhet sker en ekonomisk bedömning av din inkomst. Inkomst ska finnas i minst 6 månader från kontraktsstart och kunna styrkas med skriftligt intyg.

Övrig inkomst

För att få räkna med denna inkomst ska den finnas med i minst 6 månader från och med inflyttningsdatumet. Intyg kommer att begäras vid kontraktsskrivning.
• A-kassa. 
• Studielån och studiebidrag.
• Försörjningsstöd från Södertälje kommun.
• Etableringsersättning.
• Aktivitetsstöd.
• Sjukpenning.
• Föräldraledighet.
• Underhållsbidrag.
• Bostadsbidrag.
• Inackorderingstillägg.
• Pension.

Område

Bergvik, Brunnsäng, Bårstabergen, Bårstafältet, Centrum, Fornhöjden, Geneta, Genetafältet, Grusåsen, Hovsjö, Hölö, Järna, Karlhov, Lina Hage, Mariekälla, Mölnbo, Pershagen, Ronna, Rosenlund, Saltskog, V:a Blombacka, Viksängen, Värdsholmen, Västergård, Östertälje.

 

Län
Stockholms län
Copyright © 2018 Ousama Mardini.