AB Nynäshamnsbostäder

https://www.nynasbo.se/hyresgaest/regler-och-policys/uthyrningspolicy/

Krav för godkännande av ny hyresgäst

 • Sökande skall vara 18 år fyllda
 • Sökande skall ha fast/deklarerad inkomst från arbete, pension eller studiestöd från CSN
 • Sökandens blivande hyra får ej överstiga 30% av bruttoinkomsten inräknat bostads- och underhållsbidrag
 • Sökande skall inte ha några betalningsanmärkningar registrerade hos KFM.
 • Sökande skall inte ha återkommande störningar hos tidigare hyresvärd.
 • Sökande skall inte under de senast tre åren ha hyresskulder hos tidigare hyresvärd.
 • Sökande med a-kassa godkännes om minst 200 dagar återstår .
 • Egen företagare skall kunna visa föregående års bokslut samt reviderat revisorsutlåtande för gällande år. En kopia av registreringsbeviset och F-skattsedel erfordras också.
 • Sökande måste delta på visning av lägenheten innan kontraktsskrivning kan ske.  (Läs våra sökregler här)

Ungdomsmärkta lägenheter kan sökas av personer mellan 18-25 år. Seniormärkta lägenheter kan sökas av personer som är 59 år eller äldre.

_______________________________________________________________

Riktlinjer för begränsning av antal boende per lägenhet

 • Upp till 50 kvm, max tre personer
 • Upp till 70 kvm, max fyra personer
 • Upp till 90 kvm, max sex personer
 • Upp till 110 kvm, max åtta personer
 • Upp till 120 kvm, max tio personer

Antalet personer avser vuxna och barn. Undantag finns för familjer med många barn och när lägenheten är större än normalt. Dessa undantag bedöms från fall till fall.

Begränsningen i antal boende har med boendemiljön att göra.

________________________________________________________________

För att kontrollera ovanstående krav för godkännande finns följande rutiner

 • Referens tages hos tidigare hyresvärd.
 • Sökande skall lämna arbetsgivarintyg, inkomst från pension eller bidragsintyg (såsom studie-, underhåll-, eller bostadsbidrag )
 • Kreditupplysning inhämtas alltid .
 • Borgensåtagande kan godkännas i särskilda fall, dock endast om en liten del av vårt krav på inkomst saknas.
 • Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd godkännes inte som inkomstgrund. Särskild överenskommelse kan träffas med Socialförvaltningen om försöks- och stödlägenheter.
 • Vid betalningsanmärkning registrerad hos KFM skall skuldsaldot vara 0:- vid kontraktsskrivning.
Län
Stockholms län
Copyright © 2018 Ousama Mardini.