Håbohus

Vad krävs för att bli godkänd som hyresgäst?

  • Sökande måste ha fyllt 18 år.
  • Sökande måste avse att själv bebo lägenheten.
  • Din inkomst, efter skatt ska utöver hyran vara minst lika med det av kronofogden fastställda normalbeloppet. Normalbeloppet ändras årligen, aktuella belopp finns tillgängliga på www.kronofogden.se
  • läs mer: https://www.habohus.se/artikel/vad-kravs-for-att-bli-godkand-som-hyresgast-2
Kommuner
Län
Uppsala län
Copyright © 2018 Ousama Mardini.