Kvalster

Här hittar du lediga lägenheter i hela Sverige.

Allmänna villkor för sms-bevakning hos Kvalster.seDefinitionAnvändaren - Den fysiska person som registrerar sig som kund hos Kvalster.se.

Tjänsten - Av Kvalster.se tillhandahållen bevakning via sms av bostäder på webbsidor som indexeras av kvalster.se

Genom beställning av tjänsten deklarerar användaren att denne lagligen kan ingå ett bindande avtal och att denne är över 18 år.

RättigheterTjänsten är endast avsedd för personligt bruk och får ej brukas för kommersiella syften. Erhållen information får ej kopieras, spridas, framföras, publiceras i fysisk eller digital form eller vidareförmedlas via andra medier utan skriftligt tillstånd från Kvalster.se.

Kvalster.se förbehåller sig rätten att, utan att meddela användaren om att så har skett, avsluta tjänsten för användare som ej följer dessa villkor eller utnyttjar tjänsten på ett otillbörligt sätt. Detsamma gäller även användare där Kvalster.se ej lyckats debitera användaren för något föregående av tjänsten utskickat sms.

Aktivering och avaktiveringTjänsten aktiveras omedelbart vid beställning och mottagande av beställnings-kvitto via sms. I kvittot informeras användaren om kostnaden för varje mottaget sms och hur användaren går tillväga för att avbeställa tjänsten.

Tjänsten avaktiveras på liknande sätt direkt vid avbeställning. Tjänsten kan endast avbeställas genom ett sms innehållandes texten kvalster stop till telefonnummer 72672 vilket leder till ett omedelbart avslutande av tjänsten. En avslutad bevakning kan ej återupptas igen utan en ny måste beställas via Kvalster.se.

Ansvarsåtaganden för Kvalster.seKvalster.se kommer endast att leverera information rörande nyligen utlagda bostäder inom det av användaren bestämda kartområdet matchande det av användaren definerade sökintervallet.

BegränsningarKvalster.se tar inget ansvar för eller garanterar att användaren erhåller en lägenhet genom användande av tjänsten. Användaren ansvarar själv för att använda informationen som levereras av tjänsten då Kvalster.se ej har några egna bostäder eller jobbar på uppdrag av någon extern aktör, uthyrare eller förmedling.

Kvalster.se kan inte garantera att alla existerande marknadsplatser för bostadsuthyrning bevakas i realtid men strävar efter att fortlöpande ansluta nya marknadsplatser.

Kvalster.se kan inte hållas ansvarig för eventuell skada som uppstått till följd av avbrott i tjänsten som skett på grund av hög belastning, systemunderhåll, uppgraderingar, uppdateringar, tekniska fel eller liknande. Kvalster.se ska dock sträva efter att tillhandahålla tjänsten med minimala störningar.

Kvalster.se tar inget ansvar för riktigheten i annonser hos tredjepart så som felaktigt utlagda annonser eller felaktig leverans av data vid indexering av marknadsplatser rörande bostadsbestånd, lediga bostäder, bostadstyper eller specifika detaljer om bostäderna eller deras adresser eller andra fel som har uppstått under indexeringen.

Kvalster.se garanterar ej att alla bostäder som visas på webbplatsen inkluderas i sms-bevakningen då det kan föreligga osäkerheter i adressbestämningen eller finnas indikationer på att bostäderna ej har något nyhetsvärde. Vidare garanteras ej heller att nya bostäder som skickas ut i sms verkligen har ett nyhetsvärde då bostäder kan ha tagits bort från marknadsplatser under en tid för att sedan läggas ut igen.

BetalningsmetodBetalning sker genom användarens telefonabonnemang och hamnar direkt på användarens telefonräkning. I de fall användaren har ett s k kontantkort sker betalning genom minskande av användarens tillgängliga saldo. I de fall debiteringen misslyckas förbehåller sig Kvalster.se rätten att avsluta tjänsten utan att meddela användaren om detta.

FeldebiteringOm användaren anser att tjänsten har debiterats på ett felaktigt sätt måste användaren kontakta Kvalster.se inom skälig tid efter debiteringen.

AnvändaruppgifterGenom att godkänna dessa villkor hos Kvalster.se, noterar och godkänner användaren att Kvalster.se sparar personuppgifter så som ip-adresser, telefonnummer, teleoperatör och annan information som krävs för att kunna tillhandahålla tjänsten för användaren under hela den tid tjänsten är aktiv och upp till ett år efter att tjänsten är avslutad.

Tillämplig lag och tvistlösningTvist rörande tolkning och/eller tillämpning av dessa användarvillkor skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

Kvalster.se uppmanar användaren att löpande ta del av gällande villkor för nyttjande av tjänsten då dessa kan förändras utan föregående meddelande till användaren. Om förändringar av villkoren är av sådan karaktär att användandet av tjänsten ändras på ett betydande sätt kommer detta att meddelas användaren via sms.

Sök bostad själv eller låt oss göra det åt dig

Vet du vad du är ute efter och har inte tid att hänga här hela dagarna för att se vad som blir ledigt?

Kanske är du i akut behov av ett boende och vill veta direkt när något nytt dyker upp?

Låt Kvalster.se sköta bostadsletandet åt dig med en skräddarsydd bevakning!

Betala endast för resultatet

Sökmotorn bevakar hundratals olika marknadsplatser och meddelar dig direkt när något nytt hittats som passar dig och dina behov.

Om ingen bostad hittas kostar det 0kr* annars
10kr/utskick som dras direkt på telefonräkningen.
Om flera bostäder hittas samtidigt så paketeras dessa i ett och samma utskick.

17:48

1 nytt meddelande
Från: 72672

Ny bostad hittad kvalster.se/866851
Residensgatan 6 d
1:a 40 m²
Hyra:3271 kr/mån
Källa:akelius.se
Avsl svara:kvalster stop

4 nya matchande bostäder hittade kvalster.se/466751
kvalster.se/466755
kvalster.se/466756
kvalster.se/466759

Källa:akelius.se
Avsl svara:kvalster stop

Avsluta bevakningen när du vill

Ställ in kartan över det område som du vill bevaka och ange vad för boende du är ute efter så får du en kod som du använder för att starta bevakningen.

När du får en bostad avslutar du bevakningen genom att sms:a kvalster stop till 72 672 så tas den bort direkt. Frågor eller problem med tjänsten kontakta supporten bevakning@kvalster.se eller se sms-FAQ.

Copyright © 2018 Ousama Mardini.