Hur står man i kö?

Så fungerar det

Om du vill söka en bostad, börjar du med att registrera dig som bostadssökande.

Att få en bostad genom någon bostadsförmedling eller hyresvärd kan ta allt från ett par månader upp till 20 år eller mer. De flesta som får en bostad har en kötid på mellan 2 och 12 år. Den genomsnittliga kötiden är drygt 4 år.

Hur snabbt du kan få en bostad beror på flera faktorer, bland annat på var du vill bo, hur många som är intresserade av att bo där, och hur hög hyra du är beredd att betala.

Kötiden varierar mellan olika områden

Det behövs längre kötid för att få en bostad i innerstaden eller i närförort, jämfört med bostäder längre ut från centrala städerna. För att få en bostad i innerstaden får du i genomsnitt vänta mellan 8 och 12 år.

När du söker bostad är det viktigt att tänka på att bostadskön inte är en enda lång ringlande kö. För varje bostad som annonseras bildas en separat kö av intressenter för just den bostaden. Tänk också på att de flesta som står i kön inte söker bostad aktivt.

Kötiden är oftast kortare för nyproducerade bostäder

Om du behöver bostad snabbt är ett bra tips att söka bland nyproducerade bostäder. Där är kötiden oftast kortare. Särskilt korta kan kötiderna vara när vi förmedlar många nyproducerade bostäder samtidigt i mindre centrala områden.

Det går att få bostad utan kötid

I enstaka fall förmedlar vissa bostadsförmedlar bostäder utan kötid, i den så kallade Bostadssnabben. I Bostadssnabben eller ”Först till kvarn” gäller inte kötid. Det är istället den som först anmäler intresse och som uppfyller hyresvärdens krav, som får bostaden.

Ställ dig i bostadskön. Söka och få bostad.

1. Registrera ett konto på Mina sidor. Alla som fyllt 18 år i vissa fall 16 år och har ett svenskt personnummer (eller ett samordningsnummer) är välkomna att registrera sig i bostadskön. Det spelar ingen roll var du bor eller om du redan har en bostad. Om du inte fyllt 18 år men har eller väntar barn kan du ändå registrera dig. Kostar det något att stå i bostadskön?

På flesta bostadsköerna är det gratis att stå i kö. Det kostar 200 kronor om året att stå i bostadskön hos Stockholms bostads förmedlingen. När du har registrerat dig skickar  bostads förmedling en avi med årsavgiften. Du får sedan en ny avi vid samma tid varje år till den postadress som du angett. Det kostar 100 kronor om året att stå med i kön Hos Boplats i Göteborg.

Internationella studenter som saknar svenskt personnummer kan registrera sig med sin e-postadress.

2. En bekräftelse skickas till dig via e-post. Klicka på den bifogade länken. Din kötid börjar räknas direkt och du kan börja söka bostäder.

3. Logga in på Mina sidor.

4. Gå till fliken "Uthyrning".

5. När du ser att uppgifterna stämmer klickar du på "Spara". Nu är du registrerad och står i  bostadskön och kan börja anmäla intresse för lediga bostäder.

8. Du behöver uppdatera din intresseanmälan minst en (1) gång var sjätte månad för att stå kvar i bostadskön.

Poäng och turordning

När du har registrerat dig på en bostadskö samlar du 1 till 10 poäng om dagen. Poängen ger dig en turordning när du söker en bostad. Den sökande som har flest poäng och uppfyller hyresvärdens krav, får bostadserbjudandet. När du flyttar in, flyttar ut eller byter bostad internt hos oss nollas dina poäng och du raderas från bostadskön. Om du vill, kan du då registrera dig på nytt för att börja samla poäng igen.

Poängsystemet

Det är väldigt svårt att säga hur många poäng du behöver ha för att få en lägenhet i en viss bostadskö. Det har hänt att den som har haft plats 60 i kön har fått bostaden - så även om du inte har stått i vår bostadskö länge lönar det sig alltid att anmäla intresse för en bostad.

Anmäl intresse för en bostad

Lediga bostäder publiceras under 3 dagar. Du anmäler ditt intresse för en bostad på Mina Sidor, under fliken Uthyrning eller ”lediga lägenheter”. Som mest kan du ha 5 intresseanmälningar aktiva samtidigt. Din intresseanmälan tas bort när uthyrningen är klar. Tänk på att du behöver tacka ja eller nej när du får ett erbjudande. Missar du detta 3 gånger spärras ditt konto i 6 månader. Under den tiden kan du inte söka bostad, men du står kvar i bostadskön.

Du kan prenumerera på information om lediga bostäder via e-post. Länken som skickas till dig är bara klickbar under tiden som bostaden är publicerad. Du anmäler dig till prenumerationen på Mina Sidor.

Gå på visning

Har du tillräckligt många poäng och hamnar bland de 25 första i kön, blir du erbjuden att titta på bostaden. Du ser dina visningserbjudanden på Mina sidor. Efter visningen tackar du ja eller nej till bostaden. Tackar du ja och står först på tur får du ett bostadserbjudande. Har du inte hört något från hyresvärden (bostadskön) inom 2 veckor från din intresseanmälan har du inte fått något erbjudande att komma på visning.

När du får ett bostadserbjudande

Du får alla erbjudanden via det sätt du valt att få information på i din intresseanmälan. Du kan välja mellan brev till den adress du skrivit eller den e-post du uppgett i din intresseanmälan .

Du tackar därefter ja eller nej på Mina sidor. Om du tackar ja kontrollerar vi dina uppgifter innan vi skriver kontrakt. Under förutsättning att alla uppgifter är korrekta får du åka till hyresvärdens kontor och skriva kontrakt. Om du medvetet har lämnat felaktiga uppgifter får du inte bostaden och spärras som sökande. Om du har tackat ja till en lägenhet och sedan tackar nej när hyresvärden kontaktar dig så får du en tillfällig spärr i ditt konto i sex månader. Under den tiden kan du inte söka bostad, men du fortsätter samla poäng under denna tid och du står kvar i bostadskön.

Lämna rätt uppgifter

Det är viktigt att alla uppgifter i din profil på Mina Sidor är rätt ifyllda. Du kan bara söka bostäder som du uppfyller kraven för i hyresvärds bo kalkyl. När du ska söka en bostad matchas din inkomst och antalet familjemedlemmar med hyran och storleken på bostaden. Har du inte tillräcklig inkomst kommer du därför inte kunna söka bostaden. Om du inte lämnar in inkomstuppgifter i tid enligt överenskommelse så blir ditt konto spärrat i 1 månad.

Du som är anställd

För att söka en bostad behöver du kunna visa att du har en tillräcklig inkomst minst 6 månader från och med inflyttningsdatumet för lägenheten du söker. Du ska kunna visa ett anställningsintyg, som inte är äldre än 3 månader gammalt, för en tillsvidareanställning, provanställning eller en tidsbegränsad anställning. ”Timanställningar” eller ”intermittent” anställning kan inte användas för att styrka inkomster 6 månader framåt.

Du som är egen företagare

För att kunna söka en bostad behöver ditt företag vara minst 1 år gammalt. Vi tar alltid kreditupplysning på företaget och vill även se att lön betalats ut i minst 6 månader till dig som söker bostad.

Bostad Bums

Ibland dyker det upp en ledig bostad som är kategoriserad som Bostad Bums. Bostad Bums är bostäder som vissa Bostäder hyr ut med kortare tid till innan inflyttningsdatumet. Söker man dessa så måste man vara beredd på att flytta lite snabbare än vanligt och att man därmed också kan få betala dubbelhyror under sin uppsägningstid på sin gamla lägenhet.

Uthyrningsregler

För att få hyra en bostad hos en hyresvärd behöver du uppfylla ett antal kriterier. Här har vi samlat information om vilka dessa är och vad som gäller när du bor hos denna hyresvärd.

Allmänna krav

• ha fyllt 18 år, skriven i Sverige, nordisk medborgare, EU-medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd.

• ha en inkomst som gör att du klarar den aktuella hyran.

• vara en fysisk person utan anmärkningar från tidigare hyresvärd.

• inte ha betalningsanmärkningar och/eller skulder de senaste 12 månaderna. Har du betalat av eventuella skulder ska de ha betalats för mer än 12 månader sedan och inga nya skulder får ha uppkommit under denna period.

• inte äga en annan året-runt-bostad.

Inkomst

När du erbjuds eller önskar byta en lägenhet sker en ekonomisk bedömning av din inkomst. Inkomst ska finnas i minst 6 månader från kontrakts start och kunna styrkas med skriftligt intyg.

Övrig inkomst

För att få räkna med denna inkomst ska den finnas med i minst 6 månader från och med inflyttningsdatumet. Intyg kommer att begäras vid kontraktsskrivning.

• A-kassa.

• Studielån och studiebidrag.

• Försörjningsstöd från Södertälje kommun.

• Etableringsersättning.

• Aktivitetsstöd.

• Sjukpenning.

• Föräldraledighet.

• Underhållsbidrag.

• Bostadsbidrag.

• Inackorderingstillägg.

• Pension.

Anmäla intresse för parkeringsplatser

För att kunna lämna intresse för en parkeringsplats behöver du ha ett hyreskontrakt hos hyresvärden och en intresseanmälan för parkeringsplats. Du anmäler intresse för en parkeringsplats på Mina Sidor, under fliken uthyrning. Det går bara att anmäla sig för en parkeringsplats per publiceringstillfälle och det går endast att lämna intresse för parkeringsplatser i det område där du har din lägenhet. Vissa hyresvärdar delar sina parkeringsplatser efter antalet kö poäng och i första hand prioriteras den som inte har en parkeringsplats.

Överlåta bostaden

Du får inte automatiskt överta dina föräldrars eller syskons bostad eller testamentera bort en hyresrätt. Däremot kan du få tillstånd att överlåta din bostad till någon annan inom familjen om ni har haft ett gemensamt och permanent hushåll tillsammans i minst 3 år. Som familj räknas make, maka, sambo och hemmaboende barn över 18 år. En förutsättning är så klart att kraven uppfylls av personen som ska överta bostaden.

Eget bostadsbyte

Två eller fler hyresgäster kan komma överens om att byta bostad med varandra. För att göra detta ska tillstånd sökas och nya hyresgästen ska uppfylla våra hyreskrav.

För att få genomföra ett byte behöver du har bott i din lägenhet i minst 1 år.

Trångboddhet

I vissa kommuner är efterfrågan på stora bostäder mycket stor. Det gör att många tränger ihop sig och bor alldeles för trångt. Och för att förhindra osunda boendeförhållanden gör man en edömning av hur många som får bo i lägenheten som görs individuellt och har inga fasta regler. Undantag kan till exempel vara föräldrar med många barn och när lägenheten är större än normalt.

Boende per lägenhet

1 rok < 49 kvadratmeter: max 3 personer

2 rok < 70 kvadratmeter: max 4 personer

3 rok < 90 kvadratmeter: max 6 personer

4 rok < 110 kvadratmeter: max 8 personer

5 rok < 120 kvadratmeter: max 10 personer

Hyra ut i andra hand - andrahandsuthyrning

Om du ska arbeta eller studera på annan ort kan du hyra ut din bostad i andra hand under en begränsad tid. För det behöver du ett godkännande från hyresvärden. Om du hyr ut din lägenhet i andrahand utan vår tillåtelse så har hysresvärden rätt att säga upp ditt hyresavtal i förtid. Tänk på att upprätta ett hyreskontrakt med den du hyr ut till.

Du är ansvarig för bostaden även under den tid som du hyr ut den, både ekonomiskt och för eventuella störningar och skadegörelser. Hyresvärden behöver därför din tillfälliga adress under den tiden du hyr ut din bostad. Befinner du dig utomlands ska du också skriva en fullmakt till någon i Sverige som du litar på.

Får Hyresvärden en ansökan om andrahandsuthyrning innan 1 års boendetid har gått krävs det väldigt goda skäl för att vi ska godkänna andrahandsuthyrningen.

Information och blanketter

• I hyreskontraktet som upprättas med dig uppges bland annat information om bostaden, vad som ingår i hyran, dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst, uppsägningstid och inflyttningsdatum.

Källan

https://www.telge.se/bostader/sa-fungerar-det/

 

Copyright © 2018 Ousama Mardini.