AB Bostäder i Borås

Våra områden Brämhult Byttorp Centrum Druvefors Göta Hestra Hulta Hässleholmen Norrby Norrmalm Sjöbo Trandared Tullen Östermalm

Studentbostäder Simonsland Bifrost Spinnaren Distansgatan

Uthyrningspolicy

Du måste uppfylla våra krav för att få teckna kontrakt

AB Bostäders lediga lägenheter fördelas efter hur länge de sökande har varit registrerad i vår bostadskö. Men för att kunna teckna ett hyreskontrakt krävs det att du uppfyller kraven i vår uthyrningspolicy. Du måste också följa våra regler för hur många människor som får bo i den lägenhetsstorlek som kontraktet avser.

Våra krav på dig

  • Du måste ha fyllt 18 år.
  • Du måste ha en rimlig ekonomisk situation för att kunna klara hyran för den lägenhet du är intresserad av. Observera att för lägenheter med nyproduktionsstandard och där kvadratmeterhyran överstiger 1 200 kr/år skall kunden vara självförsörjande genom lön, pension, sjukersättning, A-kassa eller studielån/bidrag.
  • Du får inte ha några skulder eller betalningsanmärkningar. Du får inte heller ha några skulder till AB Bostäder.
  • Du måste ha goda referenser från eventuella tidigare hyresvärdar.

 

Boendenorm

Det hårda trycket på lägenheter i Borås bidrar till att många bor fler tillsammans än vad lägenheterna är anpassade för och vad som är bra ur hälsosynpunkt. Därför har vi på AB Bostäder antagit en boendenorm för hur många människor som får bo i en och samma bostad.

  • Ett rum och kök, eller minst 49 m2, max tre personer
  • Två rum och kök, eller minst 70 m2, max fyra personer
  • Tre rum och kök, eller minst 90 m2, max sex personer
  • Fyra rum och kök, eller minst 110 m2, max åtta personer
  • Fem rum och kök, eller minst 120 m2, max tio personer


Vid mycket stora lägenheter sker en bedömning från fall till fall.

Kommuner
Län
Västra Götalands län
Copyright © 2018 Ousama Mardini.