Ganla Byn AB

Lägenhetskö

Rensning i vår lägenhetskö
För oss är det viktigt med en aktuell lägenhetskö. En aktuell kö gör att det blir mera hanterbart och lättöverskådligt för oss när vi planerar för bostäder och när vi ska anpassa och utveckla vårt befintliga bestånd.

Var aktiv som sökande
För att en kö ska vara aktuell krävs det aktiva sökanden till våra lägenheter. Det innebär att du som vill stå kvar i vår kö måste logga in minst en gång var 6:e månad för att inte tappa dina köpoäng.

Köpoäng

Köpoängen grundar sig på det datum du ställde dig i bostadskö hos Gamla Byn AB.

Du får 1 poäng per dag från anmälningsdatum. Kom ihåg att du måste logga in dig med användar-ID och PIN-kod minst en gång var sjätte månad för att inte tappa dina köpoäng.

När du skriver kontrakt på en av Gamla Byn AB:s lägenheter nollställs din kötid, det vill säga den tid du varit bostadssökande. Vill du stå i kö igen så anmäler du dig på nytt. Detta gäller även när du byter lägenhet inom Gamla Byn AB.

Kommuner
Län
Dalarnas län
Copyright © 2018 Ousama Mardini.