SKB Stockholms Kooperativa Bostadsförening

Söderort är den del av Stockholms kommun som ligger söder om Stockholms innerstad. Till Söderort hör alla femtiotvå stadsdelar som ligger söder om Mälaren-Årstaviken-Hammarbyleden (utom Södra Hammarbyhamnen som räknas till Stockholms innerstad).

I söderort finns SKBs fastigheter i åtta stadsdelar: Björkhagen, Bredäng, Farsta, Fruängen, Gröndal, Kärrtorp, Vårberg och Årsta.

Medlemskap
Del av bosparande………2 000 kr
Årsavgift…………………………250 kr
Summa………………………..2 250 kr

Ungdomsmedlemskap
Del av bosparande………2 000 kr
Årsavgift………………………….125 kr
Summa…………………………2 125 kr

Medlemskapet är personligt och utan åldersgräns. Din turordning räknas från den dag SKB erhåller din inbetalning.

Kötider idag

Stockholms innerstad: från 35 år
Inre ytterstaden: från 35 år
Yttre ytterstaden: från 30 år

Medlemmar under 18 år betalar endast halv årsavgift, d v s125 kr per år, så kallat ungdomsmedlemskap. Året du fyllt 18 år övergår du till tt betala full årsavgift.

 

Län
Stockholms län
Copyright © 2018 Ousama Mardini.