sanningsförsäkran

(juridisk term) högtidlig försäkran om att tala sanning, som part i tvistemål kan avlägga som ett ed i sin bevisning

(مصطلح قانوني) التأكيد الرسمي على قول الحقيقة ، كطرف في النزاع قد يختتم كجزء من أدلتها

Den som hörs under sanningsförsäkran och medvetet talar osanning, eller låter bli att berätta det han eller hon vet, kan dömas för brottet osann partsutsaga.

الشخص الذي يتم سماعه تحت ضمانة صحة المعلومات المقدمة ويتعمد قول الباطل ، أو يتفاضى عن ذكر ما يعرفه أو تعرفه ، يمكن إدانته أو إدانتها بجريمة الادلاء بمعلومات مضللة (الحنث بالأيمان أو القسم).

källan

 

Språk
Copyright © 2018 Ousama Mardini.