avfall

                         

1.sopor نفايات , skräp قمامة , restproduktنفايات المنتجات (القمامة الناتجة عن بقايا المواد المصنعة) , rest باق، زائد , rester بقايا , avskräde بقايا الخردة , förorening تلوث , nedsmutsning تلويث، تلوث , nedskräpning توسيخ، تلوث , kontamination تلوث, slask  طين، وحل، ثلوج ذائب موحله، مياه أمطار موحله , slaggخبث، غثاء، بقايا ضاره , orenhet وسخ، نجاسة، عكس النظافة, raskغثاء، رغوة، شوائب، , skrotخردة، قصاصة، بقايا منتج , värdelös biproduktشوائب عديمة الفائدة تخرج من منتج، مواد غير مفيدة تخرج من منتج, bråteنشارة الخشب، برادة الشيء و هو ما نتج عن برد معدن او خشب بمنشار او مبرد او فأرة , spillفائض، كل ما فاض عن الحد، ما فاض عن كأس أو وعاء، فورة، ما فار من الحليب أو الطعام، ما انتثر من السوائل أو الطعام على الأرض أو الملابس و نحوها, smörja بقع زيت أو شحم و نحوه , avskrap مقشوط، ما قشط منن معدن او خشب و نحوه باداة حادة, skulorشطف، الماء الذي شطفت به الأرض او غسل به و يكون متسخ , rens ما نظف به, drav الجعة، المخمرات، كل ما تبقى من طعا او شراب و تخمر بفعل العوامل الطبيعية كالحرارة او المدة و غالبا ما تكون غير صالحة للاستهلاك لانها فسدة و وجب رميها , kompostبقايا الأطعمة التي تتحول الى اسمدة بفعل التخزين و الحرارة و البكتريا

2.avhopp الحرمان , övergivande, brytning, apostasi, kätteri, svek, fanflykt

الحرمان ، الهجر ، الكسر ، الردة ، الهرطقة ، الخيانة ، رحلة المروحة

Hur används ordet avfall?

 • Branden uppstod i en container med avfall från sprängämnestillverkning och hotade under flera timmar att sprida sig till det stora lager av sprängämnen som finns inom företaget Forcits område.
 • Fluglarver som äter bajs och avfall skulle kunna bli ett billigt och nyttigt djurfoder.
 • Tiotusentals tunnor med radioaktivt avfall ligger sedan ett halvt sekel tillbaka på botten av Engelska kanalen.
 • Stora mängder avfall exporteras olagligt från Sverige men inget vet exakt hur mycket.
 • Sex tankar med radioaktivt avfall vid Hanfords nedlagda kärnanläggning i USA läcker.
 • Röken kom från en sopcontainer där avfall från produktionen förvaras och orsakades av ett främmande ämne som lett till en kemisk reaktion.
 • Utrustning i anläggningen blir radioaktiv när den är igång och måste sedan tas om hand som radioaktivt avfall och förvaras säkert i som mest drygt hundra år.
 • De stora massorna bråte och avfall som brinner ger med sig en soplukt som sprids över Täbyområdet och bort mot Vallentuna.
 • Muddermassor räknas vanligen som avfall mot vilket det råder generellt dumpningsförbud i vattenområden.
 • Det ger möjlighet att inrätta integrerade insamlingssystem nära bostaden för alla typer av avfall som uppstår i ett hushåll.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Källan: synonymer.se

Språk
Copyright © 2018 Ousama Mardini.