أسئلة و أجوبة

Adressändring

För att din post ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid, gärna två veckor innan du flyttar. Gå in på www.adressandring.se/privatperson och gör din adressändring direkt eller ring 020-97 98 99. Från mobil är numret 0771-97 98 99.

Vid en flyttanmälan får vissa myndigheter automatiskt dina nya adressuppgifter, t.ex. Skatteverket, CSN, Försäkringskassan och Bil- och körkortsregistret. Du måste förstås själv meddela din nya adress till föreningar, försäkringsbolag, banker med flera.

ANDRAHANDSUTHYRNING

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand behöver du skicka in en skriftlig ansökan. I ansökan ska skäl för andrahandsuthyrning anges, det kan gälla t ex utlandsstudier, tillfälligt arbete på annan ort. För att det ska gälla krävs ett godkännande från oss. Tänk på att det alltid är du som är ansvarig för din bostad oavsett vem som bor där.

Andrahandsuthyrning utan vårt godkännande kan leda till att du blir av med din hyresrätt.

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Att hyra ut sin lägenhet i andra hand innebär att hyresgästen upplåter sin lägenhet till någon annan som kan använda lägenheten självständigt. För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs alltid hyresvärdens samtycke samt att det finns beaktansvärda skäl för att hyra ut lägenheten. Saknas samtycke och lägenheten hyrs ut i andra hand är hyresrätten förverkad och både hyresgästen och andrahandshyresgästen riskerar att förlora sitt hyreskontrakt.

Hyreskontrakt 
Ett skriftligt hyreskontrakt ska upprättas mellan hyresgästen och andrahandshyresgästen. I hyreskontraktet ska information finnas om båda parterna samt de villkor som ska gälla under hyrestiden. I god tid före tilltänkt tillträdesdatum ska Bofast AB få ett exemplar av det upprättade hyreskontraktet. Referenser kommer att inhämtas innan andra-handsuthyrningen godkänns eller avslås.

Hyrestid
För andrahandsuthyrning behövs alltid tillstånd och det är alltid tidsbestämt, varar max i 1 år samt uthyrningen prövas för varje inviduellt fall. Efter andrahandsuthyrningen skall Du meddela hyresvärden att Du flyttat tillbaka till lägenheten. Det är viktigt att påpeka att andrahands-hyresgäster inte äger någon rätt att överta förstahandskontraktet på lägenheten efter andrahandshyrestiden tagit slut, utan får ansöka efter lägenhet precis som övriga intressenter.

Ansvar för lägenheten
Vid en godkänd andrahandsuthyrning uppkommer det aldrig något hyresförhållande mellan hyresvärden och andrahandshyresgästen. Därför är Du som förstahandshyresgäst alltid ansvarig för lägenheten. Detta gäller både ekonomiskt, men även vid eventuella störningar samt skador i lägenheten. 

ANGÅENDE RÖKNING

Vi förutsätter att ingen rökning sker inomhus. Det är absolut förbjudet att röka i trappuppgångar, tvättstuga och allmänna ytor. Det är heller inte tillåtet att slänga fimpar utanför entréer, från balkonger mm. Ta hänsyn till dina grannar/medmänniskor, det finns de som inte tål rök.

ANMÄL NY ADRESS

När du flyttar är det viktigt att göra en adressändring i god tid, minst 5 arbetsdagar innan inflyttning.

Se www.adressändring.se för mer information. Tänk på att fylla i rätt lägenhetsnummer, det nummer som efterfrågas hittar du i rutan ”övriga bestämmelser” och är lika med Lantmäterinummer, 4 siffror.

Behöver jag betala för atten?

Vatten ingår i hyran. Lämna aldrig en rinnande kran. Felanmäl en droppande kran för miljöns skull.

Behöver jag teckna elabonnemang?

Normalt sett behöver du själv teckna ett elabonnemang för din hushållsel i din lägenhet. Ta kontakt med din elleverantör. När du gör en inflyttningsanmälan, så ska du alltid uppge lägenhetsnummer. Tänk också på att avsluta ditt gamla elabonnemang.

Bostad Bums

Här gäller det att vara snabb - och att ha poäng!
Bostad Bums är lägenheter som är lediga nu eller inom kort. Sådana lägenheter hyrs ut till den som har högst köpoäng bland dem som har anmält sig inom ett dygn från publiceringstiden.

BRAND

Om olyckan skulle vara framme, följer här information och råd. Tänk på

att inte gå ut i ett rökfyllt trapphus, det är direkt livsfarligt. Invänta brandkår. Finns det en hiss i huset får den absolut inte användas.

Rädda de som är i direkt livsfara men ta inte för stora risker. Utrym lägenheten.

Varna andra personer i lägenheten om att brand inträffat.

Larma räddningstjänsten genom att ringa 112.

Släck branden om det är möjligt, men ta inte för stora risker.

Alla lägenheter är utrustade med brandvarnare, men det är hyresgästens ansvar att kontrollera att den fungerar. Prova då och då genom att trycka på knappen som finns på brandvarnaren. Ha gärna som rutin att byta batteri en gång om året.

Goda råd för att undvika brand:

# Var försiktig med levande ljus, kontrollera alltid att alla ljus är släckta när du lämnar lägenheten. Sätt gärna en påminnelselapp på dörren.

# Använd avstängningsknappen på TV:n istället för stand-by-knappen på fjärrkontrollen. Det sparar dessutom energi.

# Dra alltid ur sladden till brödrost, kaffebryggare, hårfön och strykjärn mm när du är klar.    

# Ladda inte mobiltelefon och liknande utrustning i närheten av brännbart material. Tänk på att alltid dra ur stickproppen ur kontakten efter avslutad laddning. Den kan överhettas och börja brinna.

# Rengör regelbundet filtret till köksfläkten från fett och smuts.

# Ha gärna ett grytlock till hands när du steker och framförallt friterar för att kunna kväva elden om olyckan är framme. Använd aldrig vatten på brinnande fett eller olja…

Läs mer
CYKEL & BARNVAGN

Cyklar och barnvagnar får inte parkeras i trapphusen, de utgör en brandrisk och kan försvåra en eventuell utrymning. Cyklar ska parkeras i cykelställ eller cykelrum om sådant finns, där får även barnvagnar parkeras, vilka annars får parkeras i bostaden.

ENTRÈ OCH GÅNGAR

Trappuppgångar och loftgångar är din och dina grannars utrymningsväg - och räddningstjänstens väg in! För allas skull är det därför absolut förbjudet att placera cyklar, barnvagnar, skor, mattor eller andra föremål i entré, trapphus, vinds- eller källargångar.

FELANMÄLAN

Som hyresgäst är du skyldig att vårda och sköta din lägenhet. Det innebär t ex att du måste rapportera eventuella fel och brister som kan orsaka bestående skador på lägenhet eller fastighet.

 

Om det uppstår något problem med din bostad eller fastighet så gör du en felanmälan.

En del uppgifter är du själv ansvarig att utföra exempelvis byte av lampor, proppar, byte av batteri i brandvarnare. Du är dessutom skyldig att utföra visst underhåll själv, t ex avfrosta frys, rensa avlopp och vattenlås

Får jag ha inneboende?

Ja, det får du.

Får jag hyra ut min bostad i andrahand?

Ja, men du måste ha hyresvärdens tillstånd. Du måste ha beaktansvärda skäl. Studier, sjukdom, tillfälligt arbete på annan ort, provbo är exempel på beaktansvärda skäl.

Får jag renovera lägenheten själv?

Ja, du får måla och tapetsera eller göra liknande förändringar. Men du måste utföra det fackmannamässigt.

Får man ha djur i lägenheten?

Ja, om man sköter dom och det inte utgör en sanitär olägenhet ?

Får man installera en diskmaskin?

Ja det får man. Tänk dock på att det är extra viktigt att arbetet utförs av någon med behörighet. Om du tar med dig din diskmaskin när du flyttar ut ska samtliga kopplingar återställas.

Tar du över en diskmaskin från tidigare hyresgäst ska du med fackman kontrollera att installationen är riktig. Därefter ska kundtjänst meddelas detta, gärna via mail.  

Får man installera en tvättmaskin?

Ja det får man. Tänk dock på att det är extra viktigt att arbetet utförs av någon med behörighet. Tvättmaskinskopplingar ska återställas när du flyttar ut. 

Får man spela hög musik före kl 22.00?

Man får aldrig spela så högt att man stör någon. Detta gäller hela dygnet oavsett vilken tid på dygnet.

FÖRRÅDSUTRYMME

Till de flesta lägenheter finns ett extra förråd, här förvarar man saker under eget ansvar och man låser med eget hänglås. Föremål som förvaras utanför kan komma att transporteras bort mot avgift.

 

GEMENSAM TVÄTTSTUGA

I de fall tvättmaskin inte finns installerad i lägenheten är det gemensam tvättstuga som gäller. Det lägger ett extra stort ansvar på dig som hyresgäst att bidra till allas trevnad. Tänk på att respektera tider och lämna tvättstugan i samma skick som du själv vill finna den.

Följ de enkla råd som finns i din tvättstuga. Om fel uppstår på utrustningen gör du en felanmälan.

 

GRILLNING

et är inte tillåtet att använda kolgrill eller engångsgrillar på balkongen. Det kan upplevas störande för grannar och framförallt framkalla brandfara. Grilla gärna på innergården om sådan finns.

Grindnyckel

Många  fastigheter har bilfria gårdar med låsta grindar/bommar. För att komma in på gården med till exempel en flyttbil behöver du en nyckel. Grindnyckel kan du låna utan kostnad hos din husvärdens kundtjänst. Observera att du blir ersättningsskyldig om du inte återlämnar grindnyckeln. 

GRÄSKLIPPNING/SNÖRÖJNING

Gräsklippning och trädgårdsskötsel utförs av oss om inget annat är avtalat. Vi ansvarar för snöröjning runt om fastigheten. Har du balkong är du som hyresgäst ansvarig för snöröjning, likaså om du hyr en parkeringsplats.

HEMFÖRSÄKRING

För din egen och vår säkerhet, förutsätter vi att du tecknar en hemförsäkring. Med en hemförsäkring står du rustad för en mängd olika situationer som kan uppstå av olika anledningar. Orsakade av dig själv, dina grannar eller yttre omständigheter.

Vid exempelvis vattenskador, brand mm, kommer du inte att få den ovärderliga hjälp och ekonomiska stöd som ett försäkringsbolag kan erbjuda.

 

Det finns många olika försäkringsbolag att välja på. Information finns att läsa på respektive bolags hemsida.

 

Hur använder jag tvättstugeregler?

Använd gärna miljömärkt tvättmedel. Överdosera ej.
Tvättpåse måste användas vid tvätt av bygel-BH.
Stora mattor får INTE tvättas här.
Rensa tvättmedelsfacken så att inte avlagringar uppstår.
Rensa eventuella filter och silar i tvättmaskinerna.
Rensa ludd filtret i torktumlaren.
Sopa och torka golvet.
Torka av maskinerna efter er så att tvättstugan ser ren och fin ut när nästa boende ska påbörja sitt pass.
Tag med kläderna hem – låt dem inte ligga kvar – risk för stöld.

HUR BETALAR JAG?

Hyran skall erläggas innan den sista varje månad utan begäran. Ange fakturanummer, det återfinns på din hyresavi. Om din hyresavi har kommit bort, kan du kontakta oss för en kopia. Vid inbetalning på annat sätt var noga med att ange rätt bankgiro-nummer och ditt kundnummer som återfinns på kontraktet.

Observera att hyran är en förskottsbetalning och skall betalas senast sista vardagen före månadsskifte. Även om du inte mottagit en faktura är du skyldig att betala hyran. Vid sen betalning debiteras påminnelseavgift, ränta och eventuellt inkasso. Utebliven betalning eller flera sena betalningar kan innebära att ni förlorar hyresrätten över lägenheten.

Hur får jag preliminär beräkning av bostadstillägg?

Börga här!

Preliminär beräkning av bostadstillägg.

Fakta Bostadsbidrag/ bostadstillägg

Bostadsbidraget är ett preliminärt bidrag. Du söker bidrag utifrån vilka inkomster du tror att du kommer att ha under året. Det innebär att du kan bli skyldig att betala tillbaka pengar om du får högre inkomster än beräknat.

Meddela Försäkringskassan på en gång om du får ändrade inkomster. Då kan vi minska bidraget och du kan slippa bli skyldig att betala tillbaka pengar.

Du måste bo och vara folkbokförd på den adress som du söker bidrag för. I vissa fall kan man dock göra undantag från folkbokföringskravet. Du kan få bostadsbidrag oavsett om du äger bostaden eller hyr den men du kan inte få bidrag till bostadskostnader om du är inneboende. 

Du räknas som barnfamilj om du har barn som bor hos dig eller som bor hos dig ibland. Ditt barn får räknas med i hushållet tills han eller hon fyller 18 år. Även barn som är över 18 år och får studiehjälp eller förlängt barnbidrag räknas med.

Du som genomgår militär utbildning som rekryt tjänstgör inom civilförsvaret eller liknande kan söka familjebidrag för bostadskostnader.

Hur gör jag när jag ett erbjudanden på lägenheten?

Hur gör jag när jag ett erbjudanden på lägenheten?

1-Vem kontaktar jag för att kolla på lägenheten?

När du får ett erbjudande om visning så finns det ett namn och ett telefonnummer till den person som visar dig lägenheten. Får du inte tag på den personen efter några försök så kontakta Botorget 011-21 16 00 innan svarsdatumet förfallit.

2-Hur många är det som får visningserbjudande på lägenheten? 

Vi erbjuder ca 5 stycken kunder visning av lägenheten. Alla fem kan i praktiken tacka Ja. Kund med flest köpoäng, som tackar Ja efter visning, erbjuds normalt avtal på lägenheten.

3-Jag har fått fler visningserbjudanden, kan jag tacka ja till fler än en lägenhet?

Ja, tacka ja till de lägenheter du är intresserad av. Du kan ha olika turordning för lägenheterna, säljaren ser alltid om du har fler erbjudanden och vilket svar du gett till oss.

4-Hur många lägenheter kan jag tacka nej till?

Det finns ingen begränsning av antal "Nej tack", det påverkar inte din möjlighet till att få erbjudanden framöver.

5-När får jag besked om den lägenhet jag sökt?

Först måste sista publiceringsdag på vår hemsida passera. Sedan får ett antal av de sökande med högst köpoäng ett erbjudande om visning. Är du en av dem så kontaktar vi dig via brev eller e-post. Efter visning är det den sökande med högst köpoäng som tackat Ja som erbjuds att teckna avtal. Du kan själv se aktuell status under Mina sidor.…

Läs mer
Hur räknar jag ut mitt preliminära bostadsbidrag?

Räkna ut ditt preliminära bostadsbidrag

Bostadsbidrag.com är en tjänst som på ett enkelt sätt låter dig räkna ut ditt preliminära bostadsbidrag.

Välj de alternativ som stämmer för dig och klicka sedan på "Räkna ut" för att se ditt bostadsbidrag.

Hur skall jag sköta lägenheten?

Du är skyldig att vårda och sköta lägenheten med vad därtill hör. Om det inträffar en skada i lägenheten måste meddela detta till hyresvärden så fort som möjligt, så att skadan inte förvärras. Gör Du inte det så kan du bli skadeståndsskyldig.

Hur säger man upp ett uppdragsavtal?

Ett uppdragsavtal gäller normalt tills vidare, det vill säga tills någon av parterna säger upp avtalet. Uppsägningstiden ska framgå av avtalet.

Om du som uppdragsgivare säger upp avtalet är mäklaren skyldig att så snart som möjligt skicka en skriftlig bekräftelse om detta till dig. Om mäklaren har sagt upp uppdragsavtalet muntligt har du rätt att få en skriftlig underrättelse om uppsägningen så snart som möjligt.

Får man säga upp uppdragsavtalet und

Hur sök jag lägenhet, p-plats, förråd och lokal?
Hur söker jag förstahands bostad?

1- Ställ dig i kö

Genom att stå i vår intressebank/kö samlar du poäng hos Karlskronahem.

2- Anmäl intresse för en lägenhet

Du anmäler själv intresse för den lägenhet du är intresserad av.

3- Få erbjudande om visning

Har du anmält intresse för en lägenhet och är bland dem som har högst poäng bjuds du in till en visning.

4- Få erbjudande om kontrakt

Den med högst poäng erbjuds kontrakt på lägenheten.

5- Kontraktsskrivning

Välkommen på kontraktskrivning

6- Inflytt

Nu är det äntligen dags att flytta in!

HUSDJUR

Skador som orsakas av husdjur kan du bli ersättningsansvarig för. Man bör även tänka på att respektera sina grannar och därmed alltid ha god uppsyn över sitt husdjur.

HYLLOR, TAVLOR O.DYL.

änk på att väggfasta hyllor, platt-tv mm innebär större och fler hål i väggen som du kan bli återställningsansvarig för. Olika väggmaterial kräver olika beslag, hör efter i fackbutik vilka beslag de rekommenderar för uppsättning av tavlor, hyllor, platt-tv mm. Är du osäker, kontakta oss. Det är inte tillåtet att montera egen parabol på fasad eller balkong.

INOMHUSTEMPERATUR

Beroende på årstid och väderlek kan din inomhustemperatur variera. Temperaturen mäts mitt i rummet och minst en meter upp från golvet. Du har rätt att kräva en inomhustemperatur på minst 18 grader, och en golv-värme på 16 grader, men vi strävar efter att hålla en inomhustemperatur på ca 20 grader. Vid långvarig extremkyla och värmeböljor får man acceptera avsteg från rekommendationerna. Vid problem med temperaturen gör du en felanmälan.

 

Jag har nu fått ett inkassokrav från Intrum Justitia. Får jag en betalningsanmärkning nu?

Husväreden låter Intrum Justitia eller ett annat liknande bolag sköta kravverksamheten. Det betyder att du får ett första inkassokrav från Intrum Justitia i stället för från husvärden. Du får inte en betalningsanmärkning direkt eftersom det endast är fråga om ett inkassokrav. Men det är viktigt att du betalar inom den tiden som står på inkassokravet. Du ska betala till Intrum och inte till oss när du fått ett inkassokrav.

Jag hittar inte min hyresavi?

Du kan logga in på "Mina sidor" eller kontakta din fastighetsskötare/ Husvärden för att skriva ut ocr nr och bankgironummer. Du kan även se om du har betalat din faktura. Det kan ta ett par bankdagar för att du ska kunna se när du har betalat.

Jag vill sätta min personliga prägel på lägenheten, vad får jag göra?

Man får sätta sin personliga prägel på sin lägenhet, det ska dock vara snyggt och fackmannamässigt utfört. Du får måla och tapetsera väggar, försök dock att hålla dig till färger, mönster och material i inte alltför udda smak eftersom det annars kan innebära att du måste återställa lägenheten när du flyttar ut. Har du varit slarvig eller oförsiktig kan du bli skyldig att betala för återställning när du flyttar.

JOUR

Jouren är endast till för akuta situationer som kan innebära fara och skada för dig som hyresgäst eller allvarligt skada din bostad eller fastigheten. Att tillkalla jour för t ex borttappad nyckel, eller andra icke akuta ärenden utanför ord arbetstid, kommer att debiteras.

Kan den som gått i borgen för ett hyresavtal säga upp åtagandet?

Ja, borgensmannen kan alltid säga upp sitt åtagande till månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen, dock tidigast till den tidpunkt som infaller två år från det att åtagandet började att gälla. Borgensmannen måste alltså gå i borgen i 2 år.

Kan hyresvärden kräva att jag skaffar mig en borgensman?

Ja, har du inte tillräckligt med inkomst för att klara av hyran så kan hyresvärden kräva att du ska skaffa en borgensman.

Kan hyresvärden neka två att stå på kontraktet?

Ja.

Kan jag överlåta min kötid till någon annan?

Nej, kundnumret styrs av personnumret och får inte överlåtas.

Kan mäklaren låta andra sköta förmedlingsuppdraget?

Mäklaren kan låta en assistent utföra begränsade delar av förmedlingsuppdraget – under förutsättning att dessa delar inte kräver mäklarens särskilda sakkunskap. Det ska alltid tydligt framgå att mäklaren ansvarar för uppdraget.

Om uppdragsgivaren har gått med på det kan mäklaren även låta en annan mäklare sköta delar av uppdraget. Men om den andra mäklaren ska överta ansvaret för uppdraget måste uppdragsgivaren och den nya mäklaren underteckna ett nytt uppdragsavtal.

KYL OCH FRYS

I köket ska du regelbundet frosta av kyl och frys. Avfrostade vitvaror drar mindre hushållsel, och ger en jämnare temperatur! Längst in i kylskåpet finns en avrinningsränna. Rengör avrinningshålet - annars finns det risk för att vattnet rinner ut i kylskåpet. Frysen behöver frostas av när det har bildats is. Ett tips för att få isen att tina snabbare är att sätta in byttor/kastruller med varmt vatten. Använd inte vassa föremål för att hacka bort isen, det kan skada din frys. Låt den torka ordentligt innan du slår på den igen.

Tänk på att skydda golvet vid avfrostning, det kan bli mycket vatten. Använd t.ex. tidningar eller handdukar.

Glöm ej att regelbundet rengöra baksidan på kyl och frys för att undvika brandrisk.

KÄLLARE & TRAPPHUS

Det här är gemensamma ytor som alla har tillgång till och används mest. Man får inte förvara något utanför sin lägenhet eller förråd. Detta med tanke på brandskydd och utrymning. Eventuella dörrmattor ska ligga inne i lägenheten.

LÄGENHETSBYTE

Om du vill byta lägenhet med någon behöver du ansöka om det skriftligen. Fyll i blanketten, ansök om lägenhetsbyte. Vi ska dessutom godkänna den nya hyresgästen.

 

Lägenhetsnummer

Lägenhetsnummer

Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att komplettera folkbokföringen
med lägenhetsnummer. Detta innebär att du som bor i ett hus med mer än en
lägenhet (flerbostadshus) ska vara folkbokförd på lägenhet i stället för, som i
tidigare, bara på fastighet.
Om du flyttar ska du alltid ange lägenhetsnumret i din flyttningsanmälan.
Du hittar numret på hyresavin som kommer från fastighetsägaren. Numret finns även i trapphuset. Lägenhetsnumret ska inte blandas ihop med Ronnebyhus egen märkning av lägenheterna som sitter utanför lägenhetsdörren men även på hyreskontraktet och ska alltid anges vid kontakt med hyresvärden.

MILJÖ & AVFALLSHANTERING

Till varje fastighet finns ett anvisat utrymme att slänga sopor. Observera att det gäller hushållssopor. Där det finns sopsortering ska det utföras. I övriga fall skall avfall såsom glas, wellpapp, tidningar mm transporteras till närmaste återvinningscentral. I de fastigheter som är anslutna till matavfallshantering tillhandahåller vi de ”gröna påsarna” som sedan slängs bland övriga sopor. Observera att de gröna påsarna endast är avsedda för matavfall.

MÅLNING/TAPETSERING

Inför varje ny inflyttning genomförs alltid en besiktning, där lägenhetens skick dokumenteras. Ibland anser förvaltaren att en uppfräschning krävs och då utförs det. Generellt hyrs de ut i befintligt skick, vilket gör att man får acceptera spår från tidigare hyresgäst.

 

Är man inte nöjd med färgval etc får man självklart måla och tapetsera på egen hand, men ett godkännande från vår sida krävs. Kontakta alltid oss innan du påbörjar någon förändring i din lägenhet. Vi kräver också att arbetet blir utfört på ett fackmannamässigt vis och att material av god kvalitet används. Tänk dessutom på att hålla färg och mönsterval neutralt för att undvika att eventuellt bli återställningsskyldig, fråga oss gärna om råd.

 

Utöver målning/tapetsering får inga förändringar utföras i lägenheten.

Måste jag teckna hemförsäkring för min bostad?

Nej, men det är att rekommendera !

Måste man flytta fast telefon till den nya adresse?

Om du har fast telefon och internetabonnemang måste du anmäla flyttning av dessa abonnemang innan du flyttar in eller ut. Kontakta ditt telefonbolag och din internetleverantör.

Måste man sälja om man har anlitat en mäklare?

Det är alltid du som säljare som avgör om du ska sälja eller inte. Du är inte tvungen att sälja för att du har anlitat en mäklare.

När får jag flytta in?

Du har rätt att flytta in kl. 12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Inträffar den dagen en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, skall inflyttning ske nästa vardag.

När får jag min nycklar för min nya lägenhet?

När du flyttar in får du ett antal originalnycklar till lägenhet, port, tvättstuga och andra allmänna utrymmen.

Du kommer överens med din uthyrare när du ska få dina nycklar.

Kontrollera att du fått rätt antal nycklar och att antalet stämmer enligt nyckelkvittensen. Du är själv ansvarig för att hålla ordning på nycklarna.

Om du låser dig ute och anlitar hyresvärden eller låssmed får du själv bekosta detta.

När får jag omtapetserat? Kan jag få en ny golvmatta i köket?

Golv, tapeter och köksluckor byts efter behov. För att få veta när du kan få omtapetserat eller för att få en ny golvmatta, måste en besiktning göras.

Kontakta fastighetsskötare för att boka in ett besök. Då kan du också ställa frågor om övrig renovering.

När har jag rätt titt tillträde till min nya lägenhet?

Du får tillträde till din lägenhet klockan 12.00 den dag ditt hyresavtal börjar gälla. Om den dagen är en lördag, söndag eller annan helgdag, får du flytta in första vardagen därefter tidigast klockan 12.00.

När ska hyran vara betald?

Det är viktigt att betala sin hyra i rätt tid annars kan du riskera att förlora din bostad. I ditt hyresavtal står det när hyran skall vara betald. Titta alltid på förfallodatumet i den hyresavi.

När ska jag flytta ut?

Du är skyldig att lämna lägenheten senast kl. 12.00 dagen efter det att hyrestiden gått ut. Är den dagen en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton skall utflyttning ske nästa vardag.

Om vi redan står två på kontraktet, hur fördelas vårt ansvar mot NBAB?

Ert ansvar är ”solidariskt”. Ni ansvarar alltså bägge två för t.ex. att hela hyran betalas.

Persienner

Persienner är inte standard i våra lägenheter, men du får sätta upp persienner om du vill. På egen bekostnad. Väljer du att ta med dig persiennerna när du flyttar ansvarar du för att återställa fönstren i sitt ursprungliga skick. 

PROBLEM MED LÅSET

Om du upplever att nyckeln går trögt i låset, eller trögt att vrida om, då kan du smörja låset med t ex symaskinsolja.

RENGÖRA KÖKSFLÄKTEN

I din köksfläkt finns ett löstagbart filter. Ta ner filtret och diska det regelbundet. Filter som är fulla av fett fungerar sämre och är dessutom en brandfara. Om du har diskmaskin kan du diska filtret i maskinen.

RISTA MATTOR ELLER SÄNGKLÄDER

Det inte är tillåtet att skaka mattor, sängkläder eller andra föremål från balkongen. Vi ber dig använda sunt förnuft och tänka på att damm och andra partiklar blir till besvär för dina grannar.

Seniorboende

Lägenheterna i våra seniorboenden är endast för dem som är 60 år och äldre. På grund av ålderskraven i seniorhusen får inga barn och ungdomar bo här.

STOPP I AVLOPPET

Om det blir stopp i handfatet, diskhon eller toaletten - pröva först att hälla i kokhett vatten och diskmedel. Hjälper inte det – fyll tvättstället eller diskhon till hälften med vatten och pumpa med en vaskrensare. Vid stopp i handfatet kan det även hjälpa att skruva loss behållaren under handfatsröret och tömma ut vattnet och rensa bort eventuell smuts.

Tänk på att du ansvarar för rensning hela vägen ner till och med golvbrunnen. Om fastighetsskötsel måste göra denna rensning kan du tvingas stå för kostnaden . Använd aldrig kaustiksoda eller andra starkt frätande kemikalier!

STRÖMAVBROTT

Stäng av och dra ur sladden till den elektriska apparat du ev startade när strömmen försvann. Kontrollera därefter proppskåpet för att se vilken säkring som löst ut. Har du skruvproppar kan man se att den lilla färg-markerade pricken har släppt, skruva ur den och byt till en ny med samma styrka.

 

VIKTIGT! Ibland syns det inte att pricken har släppt, utan då får man skruva ur en och en för att kontrollera.

 

Har du automatsäkringar med vippbrytare ser du vilken det är som har löst ut, för tillbaka brytaren uppåt i on/på-läge.

Det kan även vara så att jordfelsbrytaren har löst ut, den sitter i samma skåp. Prova att föra tillbaka den uppåt. Om det inte går, fäll ner alla brytarna för att därefter föra upp jordfelsbrytaren och så för man upp en vippsäkring i taget för att komma fram till vilken det är som löser ut.

 

Kontrollera även med dina grannar i fastigheten om de har ström eller din elleverantör så det inte är ett större avbrott.

 

Om inget av ovanstående avhjälper problemet gör du en felanmälan på vår hemsida.

STÖRANDE GRANNAR

När man bor i ett flerfamiljshus får man acceptera visst ljud från sina grannar. Visa hänsyn och respekt mot varandra. Undvik störande ljud såsom borrande, hög volym mm på kvällar och nätter. Såsom hyresgäst är du även ansvarig för dina gäster, att de följer de regler som finns. 

Om du har en störande granne är det oftast bäst att vänligt påtala det. Är det ett återkommande problem som trots påtalan inte upphör får man givetvis göra en anmälan till oss.                                                 

Ska du ha t ex ha en fest, meddela dina grannar om när den ska vara och vem man ska kontakta om man blir störd.

Tänk på att upprepade störningar som inte upphör trots varning kan leda till uppsägning av din hyresrätt.

TECKNA ELAVTAL

Tänk på att det är du själv som måste kontakta aktuell elnätsleverantör för att teckna ett abonnemang (i ett fåtal bostäder ingår hushållsel, se i ditt kontrakt vad som gäller). Du har rätt att välja elhandel fritt.

TELEFON & INTERNET

Du behöver även flytta bredband och telefon. I flertalet av våra fastigheter i Kalmar är fibernät indraget via Bredbandsbolaget. Finns det inte är det ADSL eller mobilt internet som gäller. I vissa fastigheter tillkommer en extra obligatorisk avgift fn 94:-/mån för kabel-tv. Utbudet varierar.

TOALETT OCH BADRUM

I ett badrum blir luftfuktigheten ofta hög, det är därför viktigt att ventilationen fungerar. För att hjälpa ventilationen på traven kan du vädra ut efter duschen eller låta dörren stå på glänt så att fukten får dra ut. Tänk på att regelbundet rensa ur golvbrunnen i badrummet, rengör även vattenlåset under handfatet. Blöjor, bomullspinnar, tamponger etcetera får inte spolas ned i toalettstolen eftersom de kan fastna i avloppet.

Ungdomsboende

Lägenheterna i vårt ungdomsboende är endast för dem som är mellan 18 och 28 år. Obs! Man kan inte söka ungdomslägenheter från det år då man fyller 29.

UPPSÄGNING

Om du har för avsikt att flytta måste du säga upp din lägenhet. Det är alltid tre månaders uppsägning som gäller. För att en uppsägning ska vara giltig ska den vara skriftlig och oss tillhanda före den sista i månaden som infaller tre månader innan du önskar flytta. Du kan antingen använda nedre delen på ditt kontrakt för uppsägning. Tänk på att om ni är två på kontraktet måste båda skriva under uppsägningen. Det är viktigt att uppsägningen är undertecknad. Det går även bra att komma in på kontoret för att göra en uppsägning. När vi har fått in din uppsägning kommer du att få en bekräftelse med information och vilket datum kontraktet upphör att gälla. Under uppsägningstiden är du skyldig att upplåta lägenheten för visning till kommande hyresgäster. Vi kontaktar dig alltid innan visning.

Vad betyder förmedling?

Förmedling innebär att fastighetsmäklaren får i uppdrag att finna och sammanföra parter som vill sälja eller köpa respektive hyra ut eller hyra ett objekt. Om uppdraget enbart gäller att skriva ett kontrakt så är det inte en förmedling.

Vad betyder praktik? ماذا يعني التمرين أو التدريب

ماذا يعني التمرين أو التدريب

Verksamhet och utövning

Det kan avse praktik i något slags yrkesförberedande handledd verksamhet, exempelvis inom läkar- och prästutbildning. Det kan också syfta på utövandet av en viss verksamhet, eller plats för en verksamhet, exempelvis i sammansättningar som läkar- eller advokatpraktik. Inom samhällsvetenskapen används ibland praktik (ofta i plural: praktiker) i en specialiserad betydelse som syftar på handlingsmönster i olika sammanhang.

النشاط والتمرين
قد يشير إلى التدريب في أي نوع من الأنشطة التي تدار مهنياً ، على سبيل المثال في التعليم الطبي والدراسات العليا. وقد يشير أيضًا إلى السعي وراء نشاط معين ، أو مكان نشاط ، على سبيل المثال في التأليفات مثل الممارسة الطبية أو ممارسة المحاماة. في العلوم الاجتماعية ، غالباً ما تستخدم الممارسة (غالباً في صيغة الجمع: الممارسين) في معنى متخصص يشير إلى أنماط العمل في سياقات مختلفة.

 

Vad gör jag om jag blir störd av min granne?

Det är alltid bäst att försöka prata med grannen för att finna en lösning. Om detta inte är möjligt eller inte ger resultat kan du kontakta ++++++++

Vad gör jag om jag blir utelåst?

Ring felanmälan på ditt område (menyval felanmälan).

Vad händer när mäklaren har åtagit sig uppdraget?

När du och fastighetsmäklaren är överens om förmedlingsuppdraget ska mäklaren upprätta ett skriftligt uppdragsavtal. Avtalet ska beskriva de viktigaste förutsättningarna för uppdraget, till exempel vem som är ansvarig mäklare, vilket objekt som ska förmedlas samt villkoren för mäklarens provision och annan ersättning. Det är viktigt att du läser igenom uppdragsavtalet innan både mäklaren och du skriver under avtalet. Mäklaren och uppdragsgivaren ska få var sitt exemplar, som du bör spara.

Vad händer om man stör sina grannar?

Man kan bli uppsagd och få flytta?

VAD INGÅR I MIN HYRA?

Läs igenom ditt kontrakt noga, där framgår det vad som ingår när det gäller t ex el, värme och vatten.

 

Vad ingår i mäklarens förmedlingsuppdrag?

I mäklarens förmedlingsuppdrag ingår normalt

 • att föra anteckningar över förmedlingsuppdraget i en journal
 • att kontrollera vem som äger förmedlingsobjektet och vilka rättigheter som belastar det, exempelvis inteckningar och servitut
 • att kontrollera om en fastighet har del i en eller flera gemensamhetsanläggningar
 • att kontrollera om en bostadsrätt är pantsatt
 • att besöka objektet och bedöma marknadsvärdet – det kallas för att göra ett intag
 • att marknadsföra objektet
 • att göra en objektsbeskrivning för spekulanter, det vill säga tilltänkta köpare
 • att skriftligt informera om köparens undersökningsplikt
 • att genomföra visningar
 • att i förväg upplysa spekulanterna om hur säljaren avser att genomföra försäljningen
 • att ta emot bud och dokumentera budgivningen i en anbudsförteckning
 • att erbjuda en boendekostnadskalkyl
 • att innan överlåtelsen upplysa köparen om vem som äger förmedlingsobjektet
 • att medverka till att säljare och köpare träffar överenskommelser i frågor som behöver lösas i samband med överlåtelsen
 • att upprätta köpehandlingar och eventuella andra handlingar som behövs för överlåtelsen
 • att hjälpa parterna att slutföra affären genom att till exempel söka lagfart eller söka medlemskap i bostadsrättsföreningen
 • att delta vid tillträdet
 • att överlämna anbudsförteckningen och journalen till säljaren och köparen när uppdraget har slutförts
Vad innebär mäklarens allmänna omsorgsplikt?

Fastighetsmäklare har en övergripande skyldighet att utföra sina uppdrag omsorgsfullt och att alltid följa god fastighetsmäklarsed. Det innebär framför allt att mäklaren ska vara en opartisk mellanman och ta till vara både säljarens och köparens intressen. Samtidigt ska mäklaren särskilt ta hänsyn till uppdragsgivarens ekonomiska intressen.

Det är vanligtvis säljaren som anlitar en mäklare för ett förmedlingsuppdrag och som därmed blir uppdragsgivare. Men köparen kan också anlita en mäklare. Kravet på att följa god fastighetsmäklarsed och vara opartisk gäller för alla mäklare, oavsett vem som är uppdragsgivare.

Mäklaren får därför normalt inte vara ombud för säljaren eller köparen. Men i samband med tillträdet kan en mäklare till exempel kvittera köpeskillingen under förutsättning att det inte finns några frågor kvar för parterna att ta ställning till.

Vad innebär skriftlighetskravet?

Skriftlighetskravet innebär att mäklaren inte får hänvisa till en muntlig överenskommelse som ställer högre krav på dig än vad som står i avtalet eller framgår av fastighetsmäklarlagen. Du får däremot hänvisa till muntliga avtal som är mer fördelaktiga för dig. Men det kan vara svårt att bevisa muntliga erbjudanden och löften.

VAD INNEBÄR TRYGGHETSBOENDE 70+

Trygghetsboende innebär att:

 • Någon som bor i lägenheten måste ha fyllt 70 år.
 • Det finns gemensamhetsutrymmen för olika aktiviteter.
 • Lägenheterna är anpassade så att det går att bo kvar även om man fått en funktionsnedsättning.
 • En bovärdinna finns tillgänglig några timmar varje dag för de boende.
 • Alla lägenheter är utrustade med tvättmaskin och torktumlare.
 • Det finns hiss i alla trapphus.
 • Hemtjänst och trygghetslarm ingår ej i detta boede. Vid behov 
  ansöker var och en om det själv.
Vad menas med besittningsskydd? När får man det?

Det innebär att du kan ha rätt att bo kvar i din bostad om hyresvärden säger upp ditt hyresavtal. Hyresnämnden prövar om du har rätt att sitta kvar i din bostad.
Du får besittningsskydd i och med du flyttar in i din bostad.

Vad menas med mäklarens ensamrätt?

Mäklarens ensamrätt innebär att mäklaren normalt har rätt till provision om objektet säljs under den tid som ensamrätten varar. Detta gäller även om mäklaren inte på något sätt har medverkat till försäljningen. Det betyder att en uppdragsgivare som säljer objektet själv eller genom någon annan mäklare riskerar att få betala provision även till den mäklare som har ensamrätt.

Tiden för ensamrätten får högst vara tre månader åt gången. Men du som uppdragsgivare och mäklaren kan komma överens om att förlänga ensamrättstiden. Ni kan tidigast förlänga ensamrättstiden en månad innan ensamrätten ska upphöra att gälla. En överenskommelse om ensamrätt måste vara skriftlig.

Vad är sfi? ما هو الاسفي

Svenskundervisning för invandrare (sfi) är en grundläggande skolform för vuxna som inte har svenska som modersmål. Den ska ge kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället.

تعليم اللغة السويدية للمهاجرين (أسفي) و هو شكل من أشكال التعليم المدرسي الابتدائي للبالغين من غير الناطقيين باللغة السويدية و لا تعتبر لغتهم الأم. و هذا سيمنح تعليم في اللغة السويدية و معلومات عن المجتمع السويدي

Vart vänder jag mig om något måste åtgärdas i lägenheten?

Om det gäller felanmälningar kontaktar du felanmälan.

Vem ansvarar för lägenheten under tiden jag hyr ut den i andrahand?

Det är alltid du som förstahandshyresgäst som har hyresavtalet med hyresvärden som ansvarar för lägenheten.

Vem har ansvar för förmedlingsuppdraget?

Mäklaren ansvarar personligen för ett förmedlingsuppdrag. Det är alltid den enskilda mäklare som åtar sig uppdraget – inte mäklarföretaget.

Vem städar tvättstugan?

Tvättstugan tillhör oss alla och vi ansvara gemensamt för att den är ren och snygg.
Självklart städar du tvättstugan innan du avslutar ditt tvättpass.

Vilken uppsägningstid har ett dödsbo?

1 månad. Detta under förutsättning att dödsboet säger upp hyresavtalet inom en månad från dödsfallet. Missar man detta blir det 3 månader.

VISA HÄNSYN

Det krävs att du som hyresgäst visar hänsyn och omtanke för dina grannar för att alla ska trivas, det gäller givetvis i sin egen bostad men även i gemensamma ytor och eventuell gård.

Tänk på att dina grannar kanske inte har samma musiksmak som du och inte tittar på samma tv-program som du. Allt fler införskaffar nya ljudsystem som har en bas vars ljud transporteras i tak och väggar och kan skapa obehag hos grannar utan särskilt hög volym.

Värmen

Temperaturen i din lägenhet ska hålla minst 20 grader i den så kallade vistelsezonen, vilket är ungefär mitt i rummet. Det betyder att det på vissa ställen i lägenheten kan vara något kallare och på andra något varmare.

Med hjälp av en termostat reglerar elementet värmen i rummet. När temperaturen i rummet når över 20 grader slår termostaten av det varma vattnet och elementet blir kallt. Det är alltså inte säkert att ditt element alltid är varmt. Värmen går igång när utomhustemperaturen ligger stabilt under 10-15 grader. 

Är den här webbsidan sponsrad av någon?

Svaret är nej.

Är jag skyldig att visa min lägenhet när den är ledig för uthyrning?

Ja , du är skyldig att visa upp lägenheten på lämplig tidpunkt.

ÖVERLÅTELSE

Det är inte tillåtet att lämna/skriva över sin lägenhet på någon annan. Vi förbehåller oss rätten att välja våra hyresgäster.

 

Copyright © 2018 Ousama Mardini.